Western Caspian University

Jurnal

Redaksiya heyəti

Baş redaktor                                     

Prof. Hüseyn Bağırov

Qərbi Kaspi Universitetinin Qəyyumlar Şurasının sədri

 

 

Texniki redaktorlar                         

Ləman Arzumanzadə

Elnarə Ağayeva

 

Məsul katib                                       

Fil.f.d. Gülnarə Seyidova

 

Redaksiya heyətinin üzvləri       

  • Humanitar və sosial-siyasi elmlər seriyası üzrə

akad. Nərgiz Axundova, prof. Rövşən Quliyev, prof. Fikrət Sadıxov, prof. Azad Məmmədov, prof. Aydın Səmədov, prof. Pərviz Qurbanov, prof. Mübariz Bağırov, prof. Şahin Xəlili, prof. İnqilab Əlibəyli, prof. Elçin Əliyev, prof. İslam Qəribov, dos. Adilə Əsədova, dos. Aydın Mirzəzadə, dos. Tahirə Əliyeva, dos. Minəvvər Abdullayeva, dos. Afaq Həsənova, dos. Ağa Mirələm, t.ü.f.d. Nurlan Nəsirov, i.ü.f.d. Firuz Qurbanov, ps.ü.f.d. Afərin Abbasova, Pərvanə Əliyeva, Təranə Əliyeva

 

  • Təbiət və texniki elmlər seriyası üzrə

dos. Rəna Hacıyeva, dos. Təranə Poladova, dos. Teymur Nizamzadə, dos. Rəhim Rəhimov, dos. Bahar Əsgərova, dos. Sevda Rzayeva, k.ü.f.d. Nailə Quliyeva, f.r.ü.f.d. İlham Səlimov, fiz.ü.f.d. Dürdanə Rüstəmova, f.ü.f.d. Natəvan Kərəmova, b.ü.f.d. Ayaz Məmmədov, b.ü.f.d. Aynur Ərəbzadə, r.ü.f.d. Esmira Əhmədova