Western Caspian University

Jurnal

İndekslənmə

Qərbi Kaspi Universitetinin “Elmi Xəbərlər” jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.

http://www.aak.gov.az/single/423

http://www.aak.gov.az/single/427

http://www.aak.gov.az/single/429

http://www.aak.gov.az/single/425