Western Caspian University

Jurnal

Məqalələrin tərtibi qaydaları

  1. Məqalələr MS Word 2007 və ya 2007-dən sonrakı versiyada yazılmalıdır.
  2. Məqalələrin həcmi 8 səhifədən az olmayıb, 15 səhifəni keçməməlidir.
  3. Məqalənin müəlliflərinin sayı 4 nəfəri keçməməlidir.
  4. Səhifə ölçüləri aşağıdakı kimi olmalıdır:

Kağız ölçüsü

A4

Sol kənar boşluq

2,5 sm

Sağ kənar boşluq

2,5 sm

Yuxarı kənar boşluq

2,5 sm

Aşağı kənar boşluq

2,5 sm

Abzas boşluğu

1,25 sm

Yazı şrifti

Times New Roman

Yazı üslübu

Normal

Əsas mətn şirf ölçüsü

12

Cədvəllər (varsa) üçün şrift ölçüsü

10

Qeydlər üçün şrift ölçüsü

10

Sətirlər arası ölçü

1 sm

Abzaslar arası ölçü

6 nk

  1. Məqalələrin tərtibi aşağıdakı ardıcıllıqla olmalıdır:

Müəllif haqqında məlumat

Adı, soyadı, işlədiyi müəssisə, e-mail ünvanı, varsa ORCİD (baş hərfi böyük, şirft ölçüsü – 12)

Məqalənin başlığı, yazıldığı dildə

(BÖYÜK HƏRFLƏRLƏ, tünd, şirft ölçüsü – 12)

Məqalənin xülasəsi və açar sözlər

(yazıldığı dildə 150 söz, 3-5 açar söz, şirft ölçüsü – 10)

Məqalənin ingilis dilində başlığı

(BÖYÜK HƏRFLƏRLƏ, tünd, şirft ölçüsü – 12)

Məqalə ingilis dilindədirsə, məqalənin adı Azərbaycan dilində də verilməlidir.

Məqalə rus dilindədirsə, adı həm Azərbaycan, həm də ingilis dillərinə tərcümə edilməlidir.

Məqalənin xülasəsi və açar sözlər

(ingilis dilində, 150 söz, 3-5 açar söz, şirft ölçüsü – 10)

Məqalə rus dilindədirsə, hər üç dildə xülasə və açar sözlər olmalıdır.

  1. Məqalə mətninin ardıcıllığı:

Giriş

Baş hərfi böyük, tünd, şirft ölçüsü – 12

Paraqraflar

Paraqraflar ərəb rəqəmləri (1, 2) ilə nömrələnməlidir və hər bir paraqrafın adı olmalıdır. Paraqrafların sayının 4-dən çox olmaması arzuolunandır. Baş hərfi böyük, tünd, şirft ölçüsü – 12

Nəticə

Baş hərfi böyük, tünd, şirft ölçüsü – 12

Mənbələr

Baş hərfi böyük, tünd, şirft ölçüsü – 12

  1. Elmi Xəbərlərdəki məqalələrdə istinadlar və mənbə siyahısı Vancouver üslubunda qəbul edilməkdədir. İstinadların və mənbələrin verilməsi qaydaları aşağıdakı kimidir:

Mətnin içində istinadlar mötərizə açılaraq əvvəlcə nömrəsi, daha sonra vergül qoyularaq səhifəsi verilir.

 

nümunə: (1 s.230), (2 s.143) və s.

Mənbə siyahısında mənbələr ərəb rəqəmi ilə nömrələnir, ardıcıllıq əlifba sırasına görə deyil, mətnin içərisində istifadə ardıcıllığına görə sıralanır. Mənəbə siyahısında monoqrafiyalar, redaktə altında olan kitablar, məqalələr, konfrans materialları, electron resurslar aşağıdakı nümunədə verilir:

Kitablar          

Müəllifin soyadı, adının baş hərfi, əsərin adı, nəşr yeri, nəşriyyat və ili göstərilməlidir.

Nümunə: Wilkinson I. Oxford handbook of clinical medicine. Oxford: Oxford Press, 2017.

Qeyd. Rus dilində olan kitabların adı latın hərflərinə transliterasiya edilməlidir. Rus dilində olan əsərlərin latın hərflərinə transliterasiya edilməsi üçün https://antropophob.ru/utility-i-prochie-melochi/16-transliteratsiya-bsi (BSİ) sistemindən istifadə edilir.

Nümunə: Kuznetsov A.V. Pryamye inostrannye investitsii stran Vostochnoi Azii: Kitai, Yaponiya, Respublika Koreya, Mongoliya. M.: Knorus; 2018 (In Russ.)

Redaktə altında çıxmış kitablar

Kitabın redaktorlarının soyadı və adının baş hərfi verildikdən sonra, əsərin adı, nəşr yeri, nəşriyyat və ili göstərilir.

Nümunə: Norman I. J., Redfern S. J., eds. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Məqalələr

Müəllifin soyadı, adının baş hərfi, məqalənin adı, jurnalın adı (kursivlə), ili, sayı, səhifələri və varsa, DOİ nömrəsi göstərilməlidir.

Nümunə: Vega K. Heart Transplantation Is Associated with an Increased Risk for Pancreaticobiliary Disease. Annals of Internal Medicine. 1996; 124 (11): 962-980. doi:10.7326/0003-4819-124-11-199606010-00005

Qeyd. Rus dilində olan məqalə, dərc olunduğu jurnalın adı, həmçinin onun müəllifinin soyadı ingiliscə verilməlidir. Məqalənin və jurnalın adını sərbəst şəkildə tərcümə etmək olmaz: jurnalın rəsmi ingiliscə adı, məqalənin ingiliscə xülasəsindəki adı və müəllifin soyadı original qalmalıdır. Mötərizədə məqalənin rus dilində olduğu göstərilməlidir (In Russ).

Rus dilində olan məqalənin ingiliscə adı və ya jurnalın rəsmi ingiliscə yoxdursa, məqalənin adı latın hərflərinə transliterasiya edilməlidir. Rus dilində olan əsərlərin latın hərflərinə transliterasiya edilməsi üçün https://antropophob.ru/utility-i-prochie-melochi/16-transliteratsiya-bsi (BSİ) sistemindən istifadə edilir.

Nümunə: Kanaev E.A., Rodosskaya M. Kuznetsov A.V. Pryamye inostrannye investitsii stran Vostochnoi Azii: Yugo-Vostochnaya Aziya: aktual'nye problemy razvitiya. 2016; (33): 10-27. (In Russ.)

Konfrans materialları

Müəllifin soyadı, adının baş hərfi, məqalənin adı, mərzuə edildiyi konfransın adı (kursivlə), ili, keçirildiyi yer və varsa, linki göstərilməlidir.

Nümunə: Chu H., Rosenthal M. Search engines for the World Wide Web: a comparative study and evaluation methodology. American Society for Information Science 1996 Annual Conference. October 19-24, 1996; Baltimore.

Elektron resurslar

Resursun URL ünvanı və tarixi göstərilməlidir.

Nümunə: Duchin J. S. Can preparedness for biological terrorism save us from pertussis? Arch Pediatr Adolesc Med. 2004; 158 (2): 106-107. Available at: http://archpedi.amaassn.org/cgi/content/full/158/2/106. Accessed June 1, 2004.

Dissertasiya və avtoreferatlar

Dissertasiya və avtoreferatlara istinad arzu olunan deyil. Onların əvəzinə dissertasiya işlərinin materialları əsasında yazılmış məqalə və monoqrafiyalara istinad etmək daha məqsədəuyğundur.