Western Caspian University

Haqqımızda

Haqqımızda

Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi Xəbərləri müvafiq elm sahələri üzrə müstəqil və original məqalələri elmi ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq məqsədi daşıyan, hər seriyası iki dəfə olmaqla, ildə dörd dəfə nəşr edilən elmi və resenziyalı jurnaldır. Elmi Xəbərlər iki seriya halında fəaliyyət göstərir:

  1. Humanitar və sosial-siyasi elmlər seriyası:
  • dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, tarix, şərqşünaslıq, jurnalistika, kitabxanaşünaslıq, metodika və b.
  • fəlsəfə, iqtisadiyyat, psixologiya, sosiologiya, politologiya
  1. Təbiət və texnika elmlər seriyası:
  • kimya, biologiya, geologiya, coğrafiya və b.
  • riyaziyyat, mexanika, fizika, informatika, astrofizika və b.

 

Elmi Xəbərlərin hər iki seriyası əlaqəli olan mövzularda analitik elmi yanaşma əsasında hazırlanmış müstəqil, original, əvvəllər başqa jurnallarda nəşr edilməmiş əsərlərə yer verir. Göndərilən məqalələrin Strike antiplagiat proqramından keçilməsi haqqında sənədin təqdimi mütləqdir (bənzərlik faizi 15 faizi keçməməlidir).

Jurnalda nəşr edilən bütün məqalələrin məzmun, elm və hüquqi baxımdan məsuliyyəti müəlliflərə, ilk nəşr hüququ Elmi Xəbərlərə aiddir. Nəşr edilən məqalələrin Elmi Xəbərlərin icazəsi olmadan qismən və ya tam şəkildə hər hansı bir başqa yerdə nəşri qadağandır.

Jurnala göndərilən məqalələrin nəşri qərarı Redaksiya heyətinə aiddir. Redaksiya heyəti göndərilən məqalələri qəbul, düzəltmə və ya rədd etmə hüququna malikdir.

 

ISSN

e-ISSN 2789-4614 (Qərbi Kaspi Universiteti, 2018-)

p-ISSN 2789-4606 (Qərbi Kaspi Universiteti, 2018-)

(p-ISSN 2227-5118 Elmi xəbərlər, Qərb Universiteti 2011-2017) 

İlk nəşr tarixi

2011

Nəşr yeri

Bakı

Nəşr növü və nəşr aralığı

Çap və elektron versiyalarda çıxan beynəlxalq resenziyalı və dövri nəşrdir. İldə dörd dəfə nəşr olunur:

Humanitar və sosial-siyasi elmlər seriyası – ildə iki dəfə

Təbiət və texniki elmlər seriyası – ildə iki dəfə

Nəşr dili

Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələr qəbul olunur.

Təsisçi

Qərbi Kaspi Univesiteti

Ünvan

AZ 1001, Azərbaycan, Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi, 31

e-mail

science@wcu.edu.az

Telefon

+994 12 492 74 18