Western Caspian University

Elmi_xəbərlər_2020

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2020-ci il tarixli 1-ci buraxılışı - İctimai və Texniki elmlər seriyası

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2020-ci il tarixli 1-ci buraxılışı - İctimai və Texniki elmlər seriyası

Jurnalın tam versiyasına bu linkdən baxa bilərsiniz

Jurnal sayı

Məqalənin adı

Müəllifi

Səhifələr

Məqaləyə keçid

1.

1, 2020.

Ali peşə ixtisas təhsilində internet texnologiyaların istifadənin didaktik və psixoloji aspektləri

Reyhan İsgəndər qızı ƏHMƏDOVA

7-13

Məqaləyə bax

2.

1, 2020.

Xətti və qeyri-xətti interaktiv üsulun onlayn tədrisdə üstünlüyü

Teymur Akif oğlu HACIYEV

14-17

Məqaləyə bax

3.

1, 2020.

Görüntülü və canlı dərslər: keyfiyyətli idarə olunma üsulları

Dürdanə Fərhad qızı RÜSTƏMOVA

18-22

Məqaləyə bax

4.

1, 2020.

Onlayn dərslər - üstün və çatışmayan cəhətləri

Nəcibə Əhməd qızı ŞİRİNOVA

23-30

Məqaləyə bax

5.

1, 2020.

Zoom proqramından istifadə etməklə onlayn dərslərin təşkilinə dair

 

 

Esmira Nəriman qızı ƏHMƏDOVA

31-36

Məqaləyə bax

6.

1, 2020.

Ali təhsil müəssisələrində qeyri kimya ixtisaslari üçün kimya fənlərinin veb-tədrisinin metodoloji aspektləri

Nailə Məmmədağa qızı QULİYEVA

37-42

Məqaləyə bax

7.

1, 2020.

Biologiya fənninin distant tədrisinin təşkili

Lalə Məhərrəm Qızı QURBANOVA

43-48

Məqaləyə bax

8.

1, 2020.

Lizinqin sahibkarlıq fəaliyyətində rolu

Pərviz Əhməd oğlu QURBANOV

49-54

Məqaləyə bax

9.

1, 2020

Xarici ölkələrdə lizinq xidmətləri bazarının analizi

Səməd Araz oğlu ƏLİZADƏ

55-61

Məqaləyə bax

10.

1, 2020.

Kommersiya və dövlət qurumlarında istedadlı idarəetmənin ABŞ və Sinqapur təcrübəsi

Sabina Aslan ISAYEVA

62-71

Məqaləyə bax

11.

1, 2020

Kommersiya banklarının depozit siyasəti haqqında nəzəri baxışlar

Səma Müşirəvan qızı HÜSEYNOVA

72-78

Məqaləyə bax

12.

1, 2020.

Qloballaşma şəraitində iqtisadi artımın nəzəri əsasları

Xəyal Qəhrəman oğlu YUSİFOV

79-82

Məqaləyə bax

13.

1, 2020.

Müasir dövrdə Azərbaycanın enerji fəlsəfəsi

Gülşən Kamil qızı XALIQOVA

83-91

Məqaləyə bax

14.

1, 2020

Ümumdünya Ticarət Təşkilati və Azərbaycan

Samirə Mübariz qızı ALLAHVERDİYEVA

92-101

Məqaləyə bax

15.

1, 2020

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair strateji yol xəritəsi

Ülfət Kamil oğlu ALIYEV

102-107

Məqaləyə bax

16.

1, 2020

Azərbaycanda turizmin inkişaf perspektivləri

Rahim Həvasət oğlu MƏNƏFOV

108-114

Məqaləyə bax

17.

1, 2020

“Mavi Okean Strategiyası” Porterin “Beş Rəqabət Gücü”-nə qarşı

Kənan Həmid oğlu HEYDƏROV

115-120

Məqaləyə bax

18.

1, 2020

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafi perspektivləri

Elnur Yaşar oğlu RZAYEV

121-128

Məqaləyə bax

19.

1, 2020

Etnoqrafiya elmində yeni istiqamət - “Etnososiologiya”

Ləman Elman qızı İSMAYILOVA

129-140

Məqaləyə bax

20.

1, 2020

Sovet Azərbaycanında milli dil məsələsi (1920-ci illər)

Xaqan Əlirza oğlu BALAYEV

141-152

Məqaləyə bax