Western Caspian University

Elmi_xəbərlər_2020

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2020-ci il tarixli 4-cü buraxılışı - Humanitar elmlər seriyası

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2020-ci il tarixli 4-cü buraxılışı - Humanitar elmlər seriyası

Jurnalın tam versiyasına bu linkdən baxa bilərsiniz

Jurnal sayı

Məqalənin adı

Müəllif

Səhifələr

Məqaləyə keçid

1.

4, 2020

İmtahan stresinin nəzəri əsasları (ədəbiyyat icmalı)

Natəvan Yadulla qızı KƏRƏMOVA

7-17

Məqaləyə bax

2.

4, 2020

Ekstremal şərait anlayışı

Dilbər Sadiq qızı BƏHMƏNLİ

18-24

Məqaləyə bax

3.

4, 2020

Psixosomatik xəstəliklər zamanı şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsinin psixoloji xüsusiyyətləri

Gülnarə Xəlil qızı MƏMMƏDOVA

25-29

Məqaləyə bax

4.

4, 2020

İradə anlayışı psixoloji yanaşmalar çərçivəsində

Sait Çavşin oğlu ÖRBƏYI

30-40

Məqaləyə bax

5.

4, 2020

İşləyən və evdar qadınların stressə dayanıqlılığının xüsusiyyətləri

Şəfa Şamil qızı NƏSİBOVA

41-49

Məqaləyə bax

6.

4, 2020

Tənhalıq əliliyi olan uşaqların sosial-psixoloji problemlərindən biri kimi

Fatih AŞAN

50-61

Məqaləyə bax

7.

4, 2020

Yeniyetməlik yaş dövründə çətin uşaqların xarakterik xüsusiyyətləri və onlarla aparılan profilaktik işlərin mahiyyəti və istiqaməti

Elnarə Əhməd qızı ƏHMƏDOVA

62-69

Məqaləyə bax

8.

4, 2020

Autizmin erkən əlamətlərinin tədqiqi (ədəbiyyat icmalı)

Ahmet ATİK

70-78

Məqaləyə bax

9.

4, 2020

Təhsilə yeni baxış: distant təhsil prosesində tələbə-müəllim münasibətlərinin psixoloji problemləri

Afərin Əli qızı ABBASOVA

79-84

Məqaləyə bax

10.

4, 2020

Qanunvericilik təşəbbüsü məsələsinə dair

Elmira Elçin QAZVİNOVA

85-90

Məqaləyə bax

11.

4, 2020

Müasir dövrdə Macarıstan və Avropa Birliyi: Münasibətlərdə yaranmış gərginlik və onu doğuran səbəblər

Zümrüd Novruz qızı NURİYEVA

91-98

Məqaləyə bax

12.

4, 2020

Cənubi Qafqazda Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin dinamikası və əsas istiqamətləri

Aytən Şahin qızı RAMAZANOVA  

99-117

Məqaləyə bax

13.

4, 2020

İngilis onomastikasının mənbələri və inkişafı yolları

Billurə İlqar qızı TAHİRZADƏ

118-123

Məqaləyə bax

14.

4, 2020

Koheziya və koherensiyanin cəhətləri

Gülarə Eldar qızı QÜDRƏTLİ

124-132

Məqaləyə bax

15.

4, 2020

İdiomatik ifadələrin tərcüməsində ekvivalentlik məsələləri

Samirə Elbrus qızı CƏFƏRZADƏ

133-142

Məqaləyə bax

16.

4, 2020

Narratoloji mətn: linqvistik yanaşma

Nəzrin Hüseyn qızı BABAYEVA

143-151

Məqaləyə bax

17.

4, 2020

Müslüm Maqomayevin estrada ifaçılıq üslubunun xüsusiyyətlərinə dair

İlham İslam oğlu NƏZƏROV

152-161

Məqaləyə bax

18.

4, 2020

Sənətşünas Ziyadxan Əliyev tədqiqatlarında Səttar Bəhlulzadə fenomeni

Emil Raul oğlu AĞAYEV

162-168

Məqaləyə bax

19.

4, 2020

Özümüzü seçməklə, hər kəsi seçmiş oluruq...

Samirə Nazim qızı DADAŞOVA

169-181

Məqaləyə bax