Western Caspian University

Elmi_xəbərlər_2020

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2020-ci il tarixli 3-cü buraxılışı - İctimai və Texniki elmlər seriyası

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2020-ci il tarixli 3-cü buraxılışı - İctimai və Texniki elmlər seriyası

Jurnalın tam versiyasına bu linkdən baxa bilərsiniz

Jurnal sayı

Məqalənin adı

Müəllif

Səhifələr

Məqaləyə keçid

1.

3, 2020

Xızı inzibati rayonunun landşaft planlaşdırılmasının təbii və sosial-iqtisadi perspektivləri

Səbinə YUSİFOVA 

7-12

Məqaləyə keçid

2.

3, 2020

2016-da məlumat skandalının etik təhlili: Cambridge Analytica və Facebook

Nicat Asif oğlu MURADZADƏ

13-23

Məqaləyə keçid

3.

3, 2020

Birbaşa xarici investisiyaların əsas meylləri

NIGAR ELDAR MAMMADLI

24-35

Məqaləyə keçid

4.

3, 2020

Beynəlxalq ticarətin maliyyələşdirilməsində faktorinqin rolu

Tural Rəsul oğlu ƏLƏSGƏRLİ

36-41

Məqaləyə keçid

5.

3, 2020

Özəl xəstəxana sektorunda mavi okean strategiyası

Kənan Həmid oğlu HEYDƏROV

42-46

Məqaləyə keçid

6.

3, 2020

Dünya turizm bazarının tənzimləmə sistemi

Nigar Sadıq qızı BAĞIROVA

47-60

Məqaləyə keçid

7.

3, 2020

Texnogen tullantılar və ekoloji problemlər

Ənvər ƏLİYEV

61-65

Məqaləyə keçid

8.

3, 2020

Böyük Qafqazın cənub yamacının kompleks təbiət abidələri və onların ekoturizm əhəmiyyəti

Şəhla İSMAYILOVA

66-69

Məqaləyə keçid

9.

3, 2020

Hindistanın Garhwal Himalayadakı miqrasiyanın sosial-iqtisadi nəticələri

VISHWAMBHAR Prasad Sati

70-85

Məqaləyə keçid

10.

3, 2020

Azərbaycanda Kiçik Qafqazda Darevskia (Reptilia: Lacertidae) cinsinin nümayəndələrinin simpatik populyasiyaları

Səbinə BÜNYATOVA, SVETLANA CƏFAROVA, Nərminə SADIQOVA, Məhluqə YUSİFOVA

86-90

Məqaləyə keçid

11.

3, 2020

Azərbaycan və türkiyə zeytun sortlarının genetik polimorfizminin tədqiqi

A. M. MƏMMƏDOV,

A. IPEK,

S. H. TEOMAN-DURAN,

S. A. AĞAYEVA, R. A. ƏSGƏROVA

91-95

Məqaləyə keçid

12.

3, 2020

Azərbaycanın şimal-qərb hissəsində dağ ekosistemlərinin formalaşmasında toxumlu, daş və qoz meyvələrinin rolu və əhəmiyyəti

Coşqun MƏMMƏDOV, Fərhad ƏZİZOV, İlqar SEYİDZADƏ

96-100

Məqaləyə keçid

13.

3, 2020

Quba rayonunun dağ zonalarının Qafqaz kərtənkələsinin (Darevskia Caucasusica) qan parazitlərinin (Hepatozoon, Adeleida) ilk kəşfi

Türkan QURBANOVA

101-104

Məqaləyə keçid

14.

3, 2020

Davamlı ekoloji siyasətin vacib amili olaraq dağ biomüxtəlifliyinin hüquqi tənzimləmələri

Elnur HƏSƏNOV

105-112

Məqaləyə keçid

15.

3, 2020

Ətraf mühitin dinamikası, əhalinin tarixi və dağlıq Dağıstanın terraslı aqro-landşaftları

NATALIA RYABOGINA,

IDRIS IDRISOV, ELEONORA NASONOVA, ALEXANDR BORISOV

113-118

Məqaləyə keçid

16.

3, 2020

Banqladeş - deltaik daşqın düzənliyi dağlıq mənzərəsinin rolunu araşdırır

Mohammed Shafıul Alam CHOWDHURY, Mohammad Zahirul HAQUE

119-131

Məqaləyə keçid

17.

3, 2020

Böyük Qafqazın dağ çəmən kəmərində relyefin əmələ gəlməsinin təbii və antropogen amilləri

Tahir AĞAYEV, İlham MƏRDANOV, Nəzər ELDAROV

132-135

Məqaləyə keçid

18.

3, 2020

Müxtəlif relyefə malik ərazilərdə yaşayan uzunömürlülərin psixofizioloji xüsusiyyətləri

Natəvan Yadulla qızı KƏRƏMOVA

136-142

Məqaləyə keçid

19.

3, 2020

Quba-Xaçmaz iqtisadi-coğrafi bölgəsindəki yaşayış məntəqələrinə görə əhalinin dinamikası

Tural BAYRAMOV

143-151

Məqaləyə keçid

20.

3, 2020

Cənub Dağıstanda turizmin inkişafının müasir strategiyaları

Eldar ELDAROV

152-156

Məqaləyə keçid

21.

3, 2020

Azərbaycan Respublikasında iki müxtəlif etnik ailələrdə distrofin geninin mutasiyaları

АĞAYEVA S. А., MƏMMƏDOV A. M, BƏDƏLOVA N. A.

157-163

Məqaləyə keçid

22.

3, 2020

İpəkçilikdə molekulyar marker sistemləri: mövcud meyllər və gələcək perspektivlər

Ayaz MƏMMƏDOV

164-168

Məqaləyə keçid

23.

3, 2020

Hidrogen peroksidinin analizi üçün sensorlar

Lalə Məhərrəm qızı QURBANOVA

169-174

Məqaləyə keçid