Western Caspian University

Elmi_xəbərlər_2021

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2021-ci il tarixli 1-ci buraxılışı - İctimai və Texniki elmlər seriyası

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2021-ci il tarixli 1-ci buraxılışı - İctimai və Texniki elmlər seriyası

Jurnalın tam versiyasına bu linkdən baxa bilərsiniz

Jurnal sayı

Məqalənin adı

Müəllif

Səhifələr

Məqaləyə keçid

1.

1, 2021

Qloballaşma şəraitində Türk dövlətlərinin enerji ehtiyatları və əhəmiyyəti

Solmaz Muxtar qızı GÖZƏLOVA

7-15

Məqaləyə bax

2.

1, 2021

Azərbaycanda davamlı iqtisadi artımın təmin olunmasının müasir vəziyyəti

Xəyal Qəhrəman oğlu YUSİFOV

16-21

Məqaləyə bax

3.

1, 2021

Kommersiya banklarının depozit siyasətinin əhəmiyyəti və xüsusiyyətləri

Səma Müşirəvan qızı HÜSEYNOVA

22-29

Məqaləyə bax

4.

1, 2021

Tarixi perspektivdə mədəniyyət və onun formaları

Bəhruz Tofiq oğlu GÜLMALIYEV

30-39

Məqaləyə bax

5.

1, 2021

19-cu əsrdə gender problemi

Nəzifə Mübariz qızı ƏŞRƏFLİ

40-47

Məqaləyə bax

6.

1, 2021

Müasir dövrdə Azərbaycanda etnoqrafiya elminin təsisatlanması və inkişafı

Ləman Elman qızı İSMAYILOVA

48-53

Məqaləyə bax

7.

1, 2021

Elm xadimi Seyfəddin Qəniyevin tədqiqatlarında Şamaxının musiqi tarixi və mədəni mənzərəsi

İlahə Qismət qızı İSRAFİLOVA

54-61

Məqaləyə bax

8.

1, 2021

Mart soyqırımı arxiv sənədlərində (Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvü A. Y. Klugenin məruzəsi əsasında)

Tural Akif oğlu VƏLİZADƏ

62-70

Məqaləyə bax

9.

1, 2021

İkinci Iraq böhranı kontekstində ABŞ-Suriya münasibətləri və səciyyəvi cəhətləri

Məleykə Zahir qızı ADIGÖZƏLOVA

71-78

Məqaləyə bax

10.

1, 2021

Azərbaycan Moğol noyanları və mülki idarəçilərin hakimiyyətində

Nurlan Paşa oğlu NƏSIROV

79-90

Məqaləyə bax

11.

1, 2021

Borçalı Sultanlığının tarixi coğrafiyasından

Elmira Kazım qızı MƏMMƏDOVA

91-98

Məqaləyə bax

12.

1, 2021

XX əsrin 50-90- ci illərində Şəki teatrının Şəkidə ədəbi - mədəni mühitin formalaşmasına təsiri

Kamil Fikirət oğlu ADIŞİRİNOV

99-109

Məqaləyə bax

13.

1, 2021

Elektrik maşınlarında və elektromexaniki qurğularda istifadə olunan elektrotexniki materialların keyfiyyətinə nəzarət

Dürdanə Fərhad qızı RÜSTƏMOVA

110-117

Məqaləyə bax

14.

1, 2021

Parabolik tip tənliklərin Furye üsulu ilə həllinin kompüterdə realizə olunması

Oqtay Qiyas oğlu ƏZİZOV,

Cəvahirat Nadir qızı ŞİRİNOVA

118-124

Məqaləyə bax