Western Caspian University

Elmi_xəbərlər_2019

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2019-ci il tarixli 1-ci buraxılışı - İctimai və Texniki elmlər seriyası

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2019-cu il tarixli 1-ci birinci buraxılışı - İctimai və Texniki elmlər seriyası

Jurnalın tam versiyasına bu linkdən baxa bilərsiniz

Jurnal sayı

Məqalənin adı

Müəllif

Səhifələr

Məqaləyə keçid

1.

1, 2019

İlkin məlumat qeyri-səlis olan zaman Klaster təhlilinin həll edilməsinin bir üsulu barədə

Samirə Süleyman qızı CƏLİLOVA

6-10

Məqaləyə bax

2.

1, 2019

Abşeron yaşıllıqlarının ekoloji effektivliyi və onların salınma xüsusiyyətləri

Aydın Bilal oğlu YƏHYAYEV,

Elnarə Eldar qızı CƏFƏROVA,

Nərmin Məmməd qızı FƏRZƏLİYEVA

11-19

Məqaləyə bax

3.

1, 2019

Neftin müasir dünya siyasətinə təsir imkanları

Rüstəm Mobil oğlu RÜSTƏMLİ

20-30

Məqaləyə bax

4.

1, 2019

İdxalın dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi yolları

Rasim Cavan oğlu ABBASOV

31-36

Məqaləyə bax

5.

1, 2019

Yeyinti məhsullarının istehsalında ehtiyatların optimal istifadəsi məsələsi

Esmira Nəriman qızı ƏHMƏDOVA,

Türkan İlqar qızı AĞAKİŞİYEVA

37-45

Məqaləyə bax

6.

1, 2019

Azərbaycanda turizmin əsas istiqamətləri

Arzu Cabir qızı HƏMİDOVA

46-51

Məqaləyə bax

7.

1, 2019

Cənub qaz dəhlizinin enerji resurslarının şaxələndirilməsində mühüm yeri

Gülşən Kamil qızı XALIQOVA

52-56

Məqaləyə bax

8.

1, 2019

Azərbaycanin Xilafət tərəfindən fəthi və İslamın Azərbaycanda yayılması

Şahlar Şahbaz oğlu ŞƏRİFOV

57-68

Məqaləyə bax

9.

1, 2019

1828-1917-ci illərdə ermənilərin İrəvana köçürülməsi

Zaur Bilal oğlu ƏLİYEV

69-75

Məqaləyə bax

10.

1, 2019

1918-ci il Mart soyqırımı arxiv sənədlərində

Tural Akif oğlu VƏLİZADƏ

76-83

Məqaləyə bax

11.

1, 2019

Skandinaviya ölkələri kontekstində gender bərabərliyi və ailə siyasəti (İsveç modeli)

Kifayət Cəbi qızı AĞAYEVA

84-95

Məqaləyə bax