Western Caspian University

Elmi_xəbərlər_2019

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2019-cu il tarixli 4-cü buraxılışı - Humanitar elmlər seriyası

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2019-cu il tarixli 4-cü buraxılışı - Humanitar elmlər seriyası

Jurnalın tam versiyasına bu linkdən baxa bilərsiniz

Jurnal sayı

Məqalənin adı

Müəllif

Səhifələri

Məqaləyə keçid

1.

4, 2019

Somatik problemi olan qadınların əhval-ruhiyyəsinin motivasiya-tələbatlar sferasina təsiri

Elnarə İbrahim qızı ŞƏFİYEVA,

Sevinc Ağavəli qızı ALLAHYAROVA

7-23

Məqaləyə bax

2.

4, 2019

Yeniyetmələrin valideynləri ilə qarşiliqli münasibətə və ailədə vəziyyəti

Anagül Məhəmmədnəbi qızı OSMANOVA

24-31

Məqaləyə bax

3.

4, 2019

Ailədə ana-uşaq münasibətlərənən sosial-psixoloji xüsusiyyətləri

Ləman Rafiq qızı NOVRUZLU

32-41

Məqaləyə bax

4.

4, 2019

Yeniyetməlik yaş dövründə şəxsiyyətin formalaşmasında ailənin rolu

Günay Kamran qızı BAĞIROVA-BABAZADƏ

42-47

Məqaləyə bax

5.

4, 2019

Müasir dövrdə sosial şəbəkələrin şəxsiyyətin cəmiyyətdə yadlaşma probleminə təsiri

Nigar Mikayıl qızı VAHABZADƏ

48-53

Məqaləyə bax

6.

4, 2019

İmtahan stresinin yeniyetmələrin psixoloji vəziyətinə təsirinin tədqiqi

Natəvan Yadulla qızı KƏRƏMOVA

54-65

Məqaləyə bax

7.

4, 2019

Ailə böhranlarının etimologiyası və diaqnostikası

Gülgün Ramazan qızı MİRZƏYEVA

66-73

Məqaləyə bax

8.

4, 2019

Bakı buxtasında Xəzər dənizi sahilinin ekoloji dizaynı

Janna Nikalay Andreyeva,

Lidiya Andrey Safronova

74-81

Məqaləyə bax

9.

4, 2019

Müasir dövrdə dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələrin əsas xüsusiyyətləri

Anar Əkrəm oğlu ŞÜKÜROV

82-88

Məqaləyə bax

10.

4, 2019

Milli təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində Azərbaycanın Rusiya və NATO ilə əməkdaşlığı

Ramid Söhbət oğlu HÜSEYNOV,

Asif Akat oğlu ASLANLI

89-98

Məqaləyə bax

11.

4, 2019

ABŞ-ın Yaxın Şərq neftinə tam nəzarət və siyasi mövqeyini gücləndirmək siyasəti

Südabə Əhliman qızı YUSİFOVA

99-105

Məqaləyə bax

12.

4, 2019

1970-ci illərdə Yaxın Şərq ölkələri ilə mədəni əlaqələrin inkişafında Heydər Əliyevin rolu

İlahə Məhərrəm qızı MAMEDOVA 

106-112

Məqaləyə bax

13.

4, 2019

Müasir bədii-sənədli nəsr nümunələrində intermediallıq: “Ədəbiyyat və Musiqi”

Lalə Tofiq qızı HƏSƏNOVA

113-119

Məqaləyə bax

14.

4, 2019

Qorqudşünas alim - Bəhlul Abdulla

İlhamə Muxtar qızı AĞAZADƏ

120-126

Məqaləyə bax