Western Caspian University

Elmi_xəbərlər_2019

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2019-cu il tarixli 3-cü buraxılışı - İctimai və Texniki elmlər seriyası

“Elmi xəbərlər” jurnalının 2019-cu il tarixli 3-cü buraxılışı - İctimai və Texniki elmlər seriyası

Jurnalın tam versiyasına bu linkdən baxa bilərsiniz

Jurnal sayı

Məqalənin adı

Müəllif

Səhifələr

Məqaləyə keçid

1.

3, 2019

Klaster təhlilinin bir tapşırığının effektiv hesablanmasının hazırlanması

Samirə Süleyman qızı CƏLİLOVA

7-12

Məqaləyə bax

2.

3, 2019

Azərbaycan Respublikasinda ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair strateji yol xəritəsi

Ülfət Kamil oğlu ALIYEV

13-18

Məqaləyə bax

3.

3, 2019

Müasir təşkilat səmərəliliyinin artan amili olaraq istedad idərəçiliyi

Səbinə Aslan qızı İSAYEVA 

19-27

Məqaləyə bax

4.

3, 2019

Müasir iqtisadi şəraitdə iqtisadi artımın stimullaşdırılması məsələləri

Mahir Tapdıq oğlu ABBASZADƏ

28-37

Məqaləyə bax

5.

3, 2019

İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi

Aynur Həmidağa qızı MƏNƏFLİ

38-44

Məqaləyə bax

6.

3, 2019

Xarici investisiyalar və onların ölkə iqtisadiyyatındaki əhəmiyyətinin təhlili

Nigar Eldar qızı MƏMMƏDLİ

45-56

Məqaləyə bax

7.

3, 2019

İqtisadi rayonlar üzrə mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin göstəricilərinin təhlili

Səid Müşfiq oğlu ŞİRİNOV

57-64

Məqaləyə bax

8.

3, 2019

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi-sosial inkişafi strategiyasında maliyyə-kredit sahəsi

Leyla Orxan qızı MİRQAMIŞLI

65-70

Məqaləyə bax

9.

3, 2019

Azərbaycanda beynəlxalq otel və mehmanxana şəbəkələrinin fəaliyyət perspektivləri

Xəyyam Elşən oğlu ƏHMƏDLİ

71-76

Məqaləyə bax

10.

3, 2019

Müasir dövrdə sosial şəbəkələrin şəxsiyyətin cəmiyyətdə yadlaşma probleminə təsiri

Nigar Mikayıl qızı VAHABZADƏ

77-82

Məqaləyə bax

11.

3, 2019

Ümumtəhsil məktəblərində tarix üzrə təlimin təşkili probleminin işlənilmə səviyyəsi

Samir Səlim oğlu KƏRİMLİ

83-89

Məqaləyə bax

12.

3, 2019

Azərbaycan-Yunanıstan parlamentlərarası münasibətlərində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi

İlyas Vaqif oğlu HÜSEYNOV

90-101

Məqaləyə bax